Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN SARI NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN SARI

T: (0282) 250 2206

M hsari@nku.edu.tr

W hsari.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
Öğrenim Yılları: 2014
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TOPRAK BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2010
Tez:
Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TOPRAK BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2000
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BÖLÜMÜ
2014-
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNV. ZİRAAT FAK. TOPRAK BÖLÜMÜ
2008-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Ziraat Mühendisi TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 2006-2008
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Fiziği
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. SARI H., The Effect of Some Soil Characteristics on The Hydraulic Conductivityof Soil in Tekirdağ Province, Alınteri, vol. 32, pp. 95-103, 2017.
Özgün Makale ziraat Erişim Linki
2. SARI H., ÖZŞAHİN E., SPATIOTEMPORAL CHANGE IN THE LULC LANDUSE LANDCOVER CHARACTERISTICS OF TEKIRDAG PROVINCE BASED ON THE CORINE THRACE TURKEY, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol. 25, pp. 4694-4707, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. SARI H., ÖZCAN O., Soil Properties of the Quarry Areas in Suleymanpasa-Tekirdağ, Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, cilt 33, ss. 75-83, 2018.
Özgün Makale ebsco, cab, tr,doaj, crossref, fao, scilit Erişim Linki
2. SARI H., BOYRAZ ERDEM D., Tekirdağ Çevre Yolunu Oluşturan Katenadaki Toprakların Kimyasal Özelliklerinin B, Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, cilt 35, ss. 8-18, 2018.
Özgün Makale Ziraat Erişim Linki
3. SARI H., ÖZŞAHİN E., CORINE Sistemine Göre Tekirdağ İlinin AKAÖ Arazi Kullanımı Arazi Örtüsü Özelliklerinin Analizi, Alınteri, cilt 30, ss. 8-12, 2016.
Özgün Makale fen bilimleri tarım orman Erişim Linki
4. SARI H., BOYRAZ ERDEM D., Tekirdağ Değirmenaltı Muratlı Kavşağı çevre yolunu oluşturan Katenadaki toprakların fiziksel ve zemin özelliklerinin değerlendirilmesi, Namık kemal üniversitesi Tekirdağ ziraat fakültesi dergisi, cilt 9, ss. 68-78, 2012.
Özgün Makale CABI
5. , Boyraz, D ve Sarı, H.. Tekirdağ Değirmenaltı- Muratlı Kavşağı Çevre Yolunu Oluşturan Katenadaki Toprakların Fiziksel ve Zemin Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 9, ss. 68-78, 2012.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. SARI H., ÖZCAN O., Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesinde Bulunan Taş Ocaklarının Toprak ve Arazi Kullanımı Bakımından Değerlendirilmesi, INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS (03.05.2018-06.05.2018).
Özet bildiri
2. ÖZŞAHİN E., SARI H., EROĞLU İ., TÜRKİYE’DE ARAZİ KULLANIMI - ARAZİ ÖRTÜSÜ (AKAÖ) DEĞİŞİKLİKLERİ (1990-2012), INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS (03.05.2018-06.05.2018).
Özet bildiri
3. SARI H., A Spatial and Relational Analysis of Clay and Heavy Metals in Soil, INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE (26.04.2018-29.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
4. ÖZŞAHİN E., SARI H., EROĞLU İ., ENVIRONMENTAL EFFECTS OF QUARRIES IN NAIP PLAIN AND ITS SURROUNDINGS (TEKİRDAĞ), INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHV GEOSCIENCES (18.10.2017-21.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
5. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., SARI H., MONITORING SOIL EROSION USING UAV (UNMANNED AERIAL VEHICLE), RS (REMOTE SENSING) AND GIS (GEOGRAPHICAL INFORMATIONAL SYSTEMS): A CASE STUDY OF THE GANOS MOUNT, TEKİRDAĞ (NW TURKEY), INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY GEOSCIENCES (18.10.2017-21.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
6. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., SARI H., Evaluating The Relationship Between Geomorphological Features And Soil Quality In The Tekirdağ Province, International Symposium on Geomorpology 2017 (12.10.2017-14.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
7. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., SARI H., TEKİRDAĞ İLİNDE JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLER VE TOPRAK KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, ULUSLARARASI JEOMORFOLOJİ SEMPOZYUMU 2017 (12.10.2017-14.10.2017).
Özet bildiri
8. SARI H., BOYRAZ ERDEM D., Assessment of Chemical Properties of The Soils In The Catena Which Forms Tekirdağ Değirmenaltı-Muratlı Intersection Ringroad, SEAB 2017 (05.07.2017-08.07.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
9. CABİ E., SARI H., The chorology of the genus Alopecurus L. in Turkey, 2. International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
10. SARI H., SAĞLAM M. T., The comparison of hydraulic conductivity of disturbed and undisturbed soil samples taken from same points, 2. International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
11. SARI H., The Effect of Some Land Characteristics on The Hydraulic Conductivity of Soil in The City of Tekirdağ, International Soil Science Congreee on “Soil Science in International Year of Soils 2015” (19.10.2015-23.10.2015).
Özet bildiri
12. , (10.05.2010-12.05.2010).
Tam metin bildiri
13. BOYRAZ ERDEM D., SARI H., CANGİR C., Land Asset in Turkey Basic problems and importance of rural land planning, ecologıcal agenda.
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. SARI H., SAĞLAM M. T., KÖPRÜLÜ Ç., TEK S., YENİ BİR TOPRAK LABORATUARI EKİPMANI BİLGİSAYAR KONTROLLÜ PERMEABİLİTE CİHAZI, 1. ULUSAL HUMİK MADDE KONGRESİ (06.06.2012-09.06.2012).
Tam metin bildiri
2. CANGİR C., KAPUR S., BOYRAZ ERDEM D., SARI H., BÜTÜNLEŞİK SÜRDÜRÜLEBİLİR HAVZA YÖNETİMİ, 2. ULUSAL TOPRAK VE SU KAYNAKALRI KONGRESİ (22.11.2011-25.11.2011).
Tam metin bildiri
3. BOYRAZ ERDEM D., SARI H., CANGİR C., SULTANKÖY BELDESİ İPSALA EDİRNE TOPRAKLARININ KOMPLEKS KAREKÖK PARAMETRİK YÖNTEMLE DEĞERLENDİRİLMESİ, 2. ULUSAL TOPRAK VE SU KAYNALARI KONGRESİ (22.11.2011-25.11.2011).
Tam metin bildiri
4. CANGİR C., BOYRAZ ERDEM D., SARI H., ÇÖLLEŞME ÇÖLLEŞMENİN NEDENLERİ VE ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE, ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SEMPOZYUMU (17.06.2010-18.06.2010).
Tam metin bildiri
5. CANGİR C., KAPUR S., ÖZEVREN E., BOYRAZ ERDEM D., AKÇA E., SARI H., TARIM TOPRAKALRINDA BOZULMA ve BM ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ, ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ 7. TEKNİK KONGRESİ (11.01.2010-15.01.2010).
Tam metin bildiri
6. , .
Tam metin bildiri
7. , .
Tam metin bildiri
8. , .
Tam metin bildiri
9. , .
Tam metin bildiri
10. , .
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Tekirdağ Ili 2015 Yılı Arazı Kullanım Sınıflandırması (Avrupa Birliği Corine Arazi Kullanımı Sınıflandırma Sistemi Uygulaması), Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 19.06.2015-04.11.2016.
2. Aynı Noktadan Alınmış, Bozulmuş Ve Bozulmamış Toprak Örneklerinde Hidrolik Iletkenlik Bağlantısı, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 20.02.2014-07.11.2016.
3. PERMEABİLİTE-TOPRAK SU GEÇİRGENLİĞİ BİLGİSAYAR KONTROLLÜ ÖLÇÜM CİHAZI, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 14.01.2011-08.07.2011.